Disclaimer

Homebound Souls
disclaimer

Het auteursrecht op deze website berust bij Homebound Souls. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Homebound Souls, tenzij anders aangegeven.
Homebound Souls zal uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid hiervan. Homebound Souls aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving, worden gewijzigd.