Counseling

Counseling

Overlijden van een dierbare heeft voor de nabestaande en diens omgeving een diepe impact. Vaak zeggen nabestaanden dat ze weer terug willen naar hoe en wie ze waren. Maar hoe is dit mogelijk wanneer er zo een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden? Het komt vaak voor dat familieleden, vrienden en kennissen op een bepaald moment in het rouwproces niet meer weten hoe met de nieuwe situatie om te gaan. Waar zij eerst begripvol en geduldig waren kan de reactie na verloop van tijd veranderen. Er lijkt geen tijd meer voor het verdriet of het verhaal van de nabestaande, hun eigen leven gaat verder. De nabestaande staat er alleen voor. Mede hierdoor kan het rouwproces bij een nabestaande stagneren. De emoties kunnen niet meer geuit worden, slechts opgekropt. Waar kunnen ze hun verhaal nog kwijt, wie wilt er nog luisteren? Door soms letterlijk en soms figuurlijk, een eindje mee te lopen met de nabestaande kan het rouwproces weer of alsnog op gang komen. Dit is waar mijn expertise goed van pas komt! Of het nu via mijn trainingen, workshops, rouwcirkels of één op één counseling is, samen kiezen wij de juiste aanpak voor jouw proces. Iedereen rouwt anders en daarom is ieder proces ook anders!

Een stukje meelopen

Een rouwcounselor biedt steun aan zowel de zieke als aan de toekomstige nabestaande. Door te bespreken aan welke steun er behoefte is en deze te realiseren, kan aanvaarding van de situatie aanvangen wat weer ruimte schept voor het bewust samen zijn in de laatste levensmomenten. In alle rust afscheid nemen van een dierbare met de nodige ondersteuning is in deze fase geen luxe. Onderdrukken van het gevoel dat komt kijken bij het aankomende verlies is een bekend fenomeen. De overlevingsmodus wordt automatisch ingesteld om geen pijn en verdriet te voelen. Vaak moet er nog zoveel geregeld worden. Hoewel er bewust en onbewust wel over het naderend einde wordt nagedacht blijft het moeilijk om voorbereid te zijn op de definitieve mededeling dat uw dierbare is “opgegeven” of zelf heeft gekozen voor euthanasie. Dit pad hoeft jij niet alleen te bewandelen, ik loop het het laatste stukje graag met jou mee zodat jij altijd een extra schouder hebt om op te leunen.

Contact opnemen met Homebound Souls

Heb jij na het lezen van de informatie nog onbeantwoorde vragen? Neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier. Uiteraard kun jij het formulier ook gebruiken voor het inplannen van een intake gesprek.
Let wel! Ieder behandelpakket begint met een intakegesprek.

Kvk Nr: 73454737